Anne FrankschoolEen school met ruimte om je te ontwikkelen

Anne FrankschoolEen school met ruimte om samen te werken

Anne FrankschoolEen school met ruimte om te leren

Anne FrankschoolEen school met ruimte om te ontdekken

Anne FrankschoolEen school met ruimte om te ervaren

Speerpunten

Op onze school werken we met:

vierxwijzer

Elkaar inspireren en samen zoeken naar de ideale leersituaties m.b.v. de principes van de Meervoudige Intelligentie.
Lees verder>

snappet

Een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen!
Lees verder>

Acadin

Acadin biedt een digitale leeromgeving voor het organiseren van ons
verrijkingsonderwijs.
Lees verder>

Anne Frankschool Ellecom is Montessorischool!

Op maandag 19 augustus 2019  is schooljaar 2019-2020 gestart. De Anne Frankschool gaat met ingang van dit schooljaar verder als Montessorischool! Samen met KOO Puck en Co bieden we Montessorionderwijs en -opvang aan in Ellecom in ons Montessori Kindcentrum. Tijdens de vakantieperiode is er hard gewerkt door velen. Eén klaslokaal is verbouwd tot leerplein. Alle Montessorimaterialen hebben een plekje gekregen en de nieuwe, verrijdbare digiborden zijn geplaatst. Maandagochtend 19 augustus hebben we samen met alle kinderen, (nieuwe) leerkrachten en aanwezige (groot-)ouders het schooljaar en onze Montessorischool feestelijk geopend! Op naar de toekomst!

Een stukje achtergrond bij onze keuze om verder te gaan als Montessorischool:

Het team van de school is al in 2016 actief aan de slag gegaan met de inhoudelijke en organisatorische toekomst van de school. Vanaf dit schooljaar (2019-2020) worden drie groepen geformeerd met 3 leerjaren in één groep, te weten een groep 1-2-3, een groep 4-5-6 en een groep 7-8.

Afgelopen januari heeft het team ervoor gekozen om als Montessorischool verder te gaan in schooljaar 2019-2020. Een logische keuze, omdat onze hoofdvestiging in Doesburg al jaren een Montessorischool is. Daarnaast bieden de Montessoriprincipes mooie antwoorden op de vragen waar wij ons als school voor gesteld zien. Door naar het kind als individu te kijken en aan te sluiten bij zijn behoeften, mogelijkheden en interesses, zal een leerkracht meer lesjes op maat geven en minder frontaal voor de groep staan. “Help mij het zelf te doen”, is niet voor niets een van de bekendste uitspraken van Maria Montessori. Haar uitgangspunt is dat we als volwassenen de taak hebben om kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid. Dit doet zij allereerst door kinderen zelfstandigheid en vrijheid te geven. Kinderen mogen kiezen wat ze gaan leren en hoe ze gaan leren, binnen gegeven kaders en vastgestelde leerlijnen. Er is daardoor meer ruimte voor differentiatie in werk, maar ook in niveau. Kinderen doen daarbij niet wat ze willen, maar ze willen wat ze doen.

Er wordt meer initiatief bij de leerlingen gelegd en het leren zal er meer divers en handelend uitzien. Een belangrijk kenmerk van het Montessorionderwijs is het door haar ontwikkelde materiaal. Dit maakt dat kinderen eerst met concreet materiaal begrip opdoen om daarna tot abstractie en inzicht te kunnen komen.

Al met al een interessante verandering met als voordeel dat de school in Doesburg en de leerkrachten op beide locaties al Montessorikennis in huis hebben.

De Anne Frankschool valt onder het bestuur van de Stichting Montessori en Traditioneel Basisonderwijs Doesburg/Ellecom. Voor de wetgeving zijn we één school met één bekostiging. We kennen 2 locaties:

Wilt u meer weten over onze school en ons onderwijs, maakt u dan een afspraak met de directeur voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.

Nieuws

        

DOWNLOAD

nieuwsbrief

fb

BSO

Voor de naschoolse opvang heeft de school een contract afgesloten met 'Puck & Co'.

download informatie