Anne FrankschoolEen school met ruimte om je te ontwikkelen

Anne FrankschoolEen school met ruimte om samen te werken

Anne FrankschoolEen school met ruimte om te leren

Anne FrankschoolEen school met ruimte om te ontdekken

Anne FrankschoolEen school met ruimte om te ervaren

Speerpunten

Op onze school werken we met:

vierxwijzer

Elkaar inspireren en samen zoeken naar de ideale leersituaties m.b.v. de principes van de Meervoudige Intelligentie.
Lees verder>

snappet

Een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen!
Lees verder>

Acadin

Acadin biedt een digitale leeromgeving voor het organiseren van ons
verrijkingsonderwijs.
Lees verder>

Anne Frankschool Ellecom wordt Montessorischool!

De Anne Frankschool in Ellecom heeft te maken met een terugloop van het aantal leerlingen. Deze terugloop is al een tijd voorspeld in prognoses die de gemeente verstrekt. Daarnaast zien wij dat ouders kiezen voor basisscholen buiten Ellecom. Daarom is het team van de school al in 2016 actief aan de slag gegaan met de inhoudelijke en organisatorische toekomst van de school. Door de afname van het aantal leerlingen zullen er vanaf volgend schooljaar namelijk groepen geformeerd worden met 3 leerjaren in één groep, te weten een groep 1-2-3, een groep 4-5-6 en een groep 7-8.

Afgelopen januari heeft het team ervoor gekozen om als Montessorischool verder te gaan in het nieuwe schooljaar, 2019-2020. Een logische keuze, omdat onze hoofdvestiging in Doesburg al jaren een Montessorischool is. Daarnaast bieden de Montessoriprincipes mooie antwoorden op de vragen waar wij ons als school voor gesteld zien. Door naar het kind als individu te kijken en aan te sluiten bij zijn behoeften, mogelijkheden en interesses, zal een leerkracht meer lesjes op maat geven en minder frontaal voor de groep staan. “Help mij het zelf te doen”, is niet voor niets een van de bekendste uitspraken van Maria Montessori. Haar uitgangspunt is dat we als volwassenen de taak hebben om kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid. Dit doet zij allereerst door kinderen zelfstandigheid en vrijheid te geven. Kinderen mogen kiezen wat ze gaan leren en hoe ze gaan leren, binnen gegeven kaders en vastgestelde leerlijnen. Er is daardoor meer ruimte voor differentiatie in werk, maar ook in niveau. Kinderen doen daarbij niet wat ze willen, maar ze willen wat ze doen.

Er wordt meer initiatief bij de leerlingen gelegd en het leren zal er meer divers en handelend uitzien. Een belangrijk kenmerk van het Montessorionderwijs is het door haar ontwikkelde materiaal. Dit maakt dat kinderen eerst met concreet materiaal begrip opdoen om daarna tot abstractie en inzicht te kunnen komen.

Al met al een interessante verandering met als voordeel dat de school in Doesburg en de leerkrachten op beide locaties al Montessorikennis in huis hebben.

De Anne Frankschool valt onder het bestuur van de Stichting Montessori en Traditioneel Basisonderwijs Doesburg/Ellecom. Voor de wetgeving zijn we één school met één bekostiging. We kennen 2 locaties:

Wilt u meer weten over onze school en ons onderwijs, maakt u dan een afspraak met de directeur voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.

Nieuws

        

DOWNLOAD

nieuwsbrief

fb

BSO

Voor de naschoolse opvang heeft de school een contract afgesloten met 'Puck & Co'.

download informatie