Overblijven

Op de Anne Frankschool is er de mogelijkheid voor uw kind(eren) om over te blijven. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, dan betaalt u daarvoor. Om de financiële regeling overzichtelijk en simpel te houden hanteren wij knipkaarten. U kunt gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

• U koopt een knipkaart voor 10x overblijven (€ 10,00)
• U koopt een knipkaart voor 20x overblijven (€ 20,00)
• U koopt een knipkaart voor 40x overblijven (€ 40,00)

 

De knipkaart is kindgebonden en blijft op school. De naam van uw kind komt op de kaart te staan. De overblijfcoördinator (Minke Schoemaker) bewaart en beheert de kaart. Wanneer de kaart vol is, krijgt uw kind deze mee naar huis, zodat u weet dat er weer een nieuwe kaart gekocht kan worden. Overblijfkaarten zijn voor en na schooltijd bij Minke te verkrijgen op maandag t/m donderdag. Vrijdag kunnen er geen kaarten gekocht worden.

We willen u vragen om het geld gepast in een envelop te doen met de na(a)m(en) en de groep van uw kind(eren) erop.

Aan het eind van het schooljaar kan de kaart worden meegenomen naar het nieuwe schooljaar, of er vindt een verrekening van het al betaalde overblijfgeld plaats.

Van het overblijfgeld wordt de vergoeding voor de overblijfkrachten betaald en wordt er spelmateriaal aangeschaft.

Tijdens het overblijven eten de kinderen onder toezicht van de leerkracht, in groep 1-2 en groep 3-4 is er tijdens het eten hulp van een overblijfouder. Na het eten gaan de kinderen buiten spelen op het schoolplein. Tijdens de buitenspeelmomenten is er toezicht van de twee overblijfouders en (op toerbeurt) een leerkracht. Als het weer het niet toelaat om buiten te spelen, blijven de kinderen na het eten binnen. Ook hier is er toezicht van de twee overblijfouders en (op toerbeurt) een leerkracht.

Het overblijven van de kinderen van groep 1/2 dient u aan de leerkracht door te geven. Jeanine of Marieke weet dan welke kinderen ze in de klas moet houden om 12.00 uur en welke ze naar buiten kan laten gaan. Graag horen we het ook als uw kind niet overblijft, terwijl u dat wel structureel had aangegeven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u op maandag t/m donderdag terecht bij Minke.

anne-frank-school-20