Vakanties 2019-2020

 • Herfstvakantie:       14-10-2019 t/m 18-10-2019
 • Kerstvakantie:         23-12-2019 t/m 03-01-2020
 • Voorjaarsvakantie: 24-02-2020 t/m 28-02-2020
 • Goede Vrijdag:         10-04-2020
 • Tweede Paasdag:     13-04-2020
 • Meivakantie:            27-04-2020 t/m 08-05-2020
 • Hemelvaart:             21-05-2020 en 22-05-2020
 • Pinksteren:               01-06-2020
 • Zomervakantie:      13-07-2020 t/m 21-08-2020

Studiedagen (de kinderen zijn vrij):

 • donderdag  5 september 2019
 • vrijdag 11 oktober 2019
 • in de loop van 2020 zal dit schooljaar nog één studiedag gepland worden, de datum van deze studiedag hoort u zodra deze bekend is.

Vakantie onder schooltijd

Indien een ouder/verzorger vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep geen vakantie kan opnemen tijdens de zomervakantie, kan een verzoek om verlof buiten de reguliere vakantie worden ingediend. Een formulier hiervoor kunt u verkrijgen bij de directeur. Bij dit verzoek moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt. Dit verlof wordt niet toegestaan tijdens de eerste twee weken van het schooljaar. Buitengewoon verlof wordt in het algemeen slechts bij uitzondering verleend.

anne-frank-school-23