Ouderraad

De ouderraad van de Anne Frankschool Ellecom bestaat uit onderstaande leden

 • Ruth Frederiks
 • Lan Cao
 • Liesbeth Maas
 • Jodie Verhoef-Hall
 • Raymond Overmars-Marx

De ouderraad ondersteunt met enthousiasme het team in allerlei activiteiten zoals:

 • Sportdag
 • Kleedjesmarkt
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Nationale Voorleesdag
 • Pasen
 • Schoolreisjes, uitjes en het jaarlijkse kamp voor groep 7/8.
 • Eindejaarsfeest

Daarnaast probeert de OR ook nieuwe (eenmalige) activiteiten te organiseren, die in een betreffend schooljaar op haar pad komen. Uiteraard vindt dit in goed overleg plaats met het team. Voorbeelden hiervan zijn het Nationaal Schoolontbijt en ANWB-Streetwise.

De OR geeft ook ondersteuning aan het klein onderhoud van het schoolplein/gebouw en de tuin.
Er vinden ca. 5 reguliere vergaderingen per jaar plaats waarbij de desbetreffende teamleden ook aanwezig zijn. Elk schooljaar wordt afgesloten met een jaarvergadering, waarop alle ouders, team, MR- en bestuursleden uitgenodigd worden.

Indien u interesse heeft deel uit te maken van onze OR, dan kunt u contact opnemen met school.

Voor het overmaken van de ouderbijdrage leest u dit formulier.

anne-frank-school-24