Dyslexieprotocol

Protocol leesproblemen en dyslexie

Het protocol leesproblemen en dyslexie beschrijft hoe wij omgaan met risicokinderen op het gebied van taal/lezen en geeft tevens de doorgaande lijn op het gebied van lezen, spelling en taal aan.

Zie de inhoud van dit dyslexieprotocol. (Deze wordt momenteel aangepast)

Gezond-Gedrag-Dag-3