Pestprotocol

Ons uitgangspunt is dat onze school een plezierige, veilige en uitdagende leef- en leergemeenschap wil zijn voor alle betrokken. Gedurende de hele dag wordt tijdens het spelen en werken, in de klas en op het plein, aandacht besteed aan hoe we met elkaar en de spullen van elkaar omgaan. Hiertoe hebben we regels en afspraken. Deze regels zijn gebaseerd op 3 basisregels:

  • een regel voor het omgaan met elkaar
  • een regel voor het omgaan met materialen
  • een regel voor het bewegen binnen en buiten de school

Deze regels worden visueel ondersteund en hangen in de school.

We vinden dat je hele organisatie zo moet zijn, dat pestprojecten niet nodig zijn. Iedere dag moet je aandacht besteden aan het omgaan met elkaar. Als zich een geval van pesten voordoet, besteden we daar direct aandacht aan in de groep door gebruik te maken van het stappenplan: ‘Sta op tegen pesten’. Dit is gebaseerd op de beproefde NO-BLAME methode. Daarnaast komt het preventief aan de orde bij de onderwerpen op de SOEMO-kaarten (sociaal-emotionele ontwikkeling) die we regelmatig behandelen. In het ondersteuningsplan van onze school staat in het hoofdstuk Pedagogisch Klimaat het pestprotocol beschreven. Hierin staat hoe we omgaan met pesten, hoe de aanpak is van conflicten en pestgedrag en welke maatregelen genomen worden.

Zie de inhoud van het pestprotocol.

 

anne-frank-school-34