Protocol (hoog)begaafdheid

Leerlingen worden door ons gekenmerkt als hoogbegaafd als zij een intelligentieonderzoek hebben ondergaan waaruit blijkt dat er sprake is van hoogbegaafdheid (IQ > 130). Daarnaast hanteren wij het SiDi 3 protocol (Instrument voor signalering en diagnosticering van (hoog)begaafde kinderen in het primair onderwijs). Hieruit moet blijken dat de leerlingen eigenschappen bezitten waarvan kan worden verwacht dat zij kunnen presteren op (hoog)begaafd niveau.

Het is moeilijk om te spreken over dé eigenschappen van (hoog)begaafde leerlingen, omdat ook deze kinderen uniek zijn. Hun eigenschappen kunnen onderling erg verschillen en soms zelfs tegenovergesteld zijn. Zo is bijvoorbeeld de ene (hoog)begaafde leerling op sociaal gebied erg sterk, terwijl een andere (hoog)begaafde leerling juist erg op zichzelf is gericht. De ene (hoog)begaafde leerling toont zicht bijvoorbeeld erg leergierig, terwijl een andere (hoog)begaafde leerling door een inadequaat onderwijsaanbod het plezier in leren misschien verloren heeft en dit niet (meer) laat zien.

Om er voor te zorgen dat de leerling zijn motivatie om te leren behoudt, werken wij met een compacting- en verrijkingsprogramma. Als de leerling aan de juiste criteria voldoet, is het tevens mogelijk dat het deelneemt aan Acadin.

 

Acadin

Acadin biedt een digitale leeromgeving voor het organiseren van ons verrijkingsonderwijs. Vanuit deze omgeving hebben we de beschikking over een breed en gevarieerd aanbod van geschikt verrijkingsmateriaal voor talentvolle en (hoog)begaafde leerlingen. Ze kunnen hierbij zelf ook zoeken naar leeractiviteiten die hen aanspreken om mee aan de slag te gaan. Zo kunnen we voor én met deze leerlingen een passend aanbod samenstellen. De kinderen worden hierbij begeleid door de specialist (hoog)begaafdheid (Anita Edelijn, Master SEN).

Zie de inhoud van het protocol (hoog)begaafdheid.

anne-frank-school-3